Handhaving Wet DBA naar 1 juli 2018

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is nog verder uitgesteld. Tot 1 juli 2018 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat er sprake was van een dienstbetrekking. (Bron: Fiscaal rendement nr 7/2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>