Drie maanden uitstel uitfasering dga-pensioen.

Pensioen dga: de stand van zaken

Verwacht wordt dat de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ – inmiddels goedgekeurd door de Eerste Kamer – op 1 april 2017 van kracht wordt. Deze wet zou de knelpunten van het pensioen in eigen beheer weg moeten nemen. Knelpunten zijn onder andere het verschil in fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting en de bijbehorende dividendklem.   Toestemming Na invoering van deze wet hebt u als dga drie keuzen: het premievrij aanhouden van het opgebouwde pensioen in eigen beheer, het omzetten van de fiscale waarde in een oudedagsverplichting of het afkopen van het pensioen. Voorafgaand aan keuze 2 en 3 wordt het pensioen in eigen beheer tot de fiscale waarde afgestempeld. In alle gevallen zal uw pensioeninkomen lager uitvallen dan u beoogde. Ook hebt u voor het omzetten of afkopen van uw pensioen toestemming nodig van uw (ex-)partner. Dat geldt natuurlijk ook voor het vervallen van het recht op partnerpensioen

Belastingaangifte

Houweling en Partners voorziet ondernemers en particulieren van advies omtrent de jaarlijkse belastingaangifte. De belastingdienst streeft naar een volledig digitale structuur wat voor velen een doolhof wordt. Neem gerust contact met ons op aangaande uw persoonlijke wensen. Houweling en Partners voorzien ondernemers en particulieren van advies omtrent de jaarlijkse belastingaangifte.

Salaris administratie ( Online)

Wij hebben de salarisadministratie uitbesteed. U krijgt de mogelijkheid om salarisgegevens online aan te leveren, te controleren en te accorderen. Wij kunnen deze dienst ook voor u verrichten. Wij controleren ook  de verloning van uw onderneming en daar waar nodig wordt in overleg met u en het salarisverwerkingsbedrijf wijzigingen of correcties doorgevoerd.

‘De manier waarop Mijndert en Hans ons adviseren, sturen en als het moet corrigeren ervaren wij als zeer professioneel. De voor en nadelen worden altijd in kaart gebracht en... er is altijd koffie van Sharon. Een top-team’     Jan Willem Wiesenekker, carann.nu reclamemakers